Spring 2019 Playoff info

Club Men (D1, D2, D3, D4)

Club Women Info (D1, D2, D3)

MAC Championships on May 4 & 5 for Men D2, D3, D4 and Women D2, D3
Location: Pittsburgh Harlequins

Saturday, May 4:
1200 D3W (semi) Field 1
1200 D3W (semi) Field 2
1400 D2W (semi) Field 1
1400 D2W (semi) Field 2
1600 D2M (final) Field 1

Sunday, May 5:
1000 D3W (final) Field 1
1200 D2W (final) Field 1
1400 D4M (final) Field 1
1400 D3M (final) Field 2